WNETWORK KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARIMI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

WNetwork olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyet ve özeni göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet verilen gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin 24.03.2016 tarihli, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmeleri, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulmaları sağlanmaktadır. Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idrakiyle; adınız soyadınız, mail adresiniz, fotoğrafınız, kullanıcı şirket logosu, unvanınız, şirketinizin ve varsa şahsi web siteniz, cep telefonu numaranız, Whatsapp numaranız, fax numaranız, şirket adı ve telefonunuz, sosyal medya adresleriniz, satış kanallarınız, pazar yerleri linkleriniz, kaydet butonu tıklama sayınız, yıldızla butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilginiz, cihazınızın bilgisi, şirket keşfet alanı hareketleriniz, IP adresiniz, tarayıcı kimliğiniz, ülke kodu, doğum tarihi, cinsiyet  türündeki kişisel verileriniz, IBAN numaranız türündeki kişisel verilerinizi WNETWORK personel ve yöneticileri ile 3. taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve verilerin depolandığı Amazon AWS servisine aktarılmaktadır. 

Yukarıda sayılan genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, WNETWORK tarafından hazırlanmış “Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin WNETWORK tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına ve sms ve e-mail aracılığıyla elektronik ticari ileti gönderilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.